MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Supply chain

Digitalizace jako klíčový prvek v procesu řízení globálního dodavatelského řetězce

26.01.20243 minut čtení

Nedávná studie společnosti BDO ukazuje, že téměř 50 % dotazovaných vedoucích pracovníků na úrovni C po celém světě uvádí, že jejich dodavatelské řetězce byly v posledních 18 měsících vážně zasaženy. Ve skutečnosti je jejich druhým největším problémem nedostatečná transparentnost dodavatelského řetězce v současných podmínkách. To platí zejména pro Evropu, kde dopad rusko-ukrajinské války způsobil nedostatek různého zboží.

Inteligentní výroba vyžaduje zapojení mnoha různých zúčastněných stran a zdrojů. V době, jako je tato, kdy může být nejistota extrémně vysoká a zavedené způsoby práce se stávají nestabilními, se vedoucí pracovníci snaží vytvořit flexibilnější a propojenější systémy, aby vyhověli rychle se měnícím požadavkům klientů a čelili nestálosti trhu.

Právě zde se digitální transformace stává klíčovým prvkem v procesu získávání konkurenční výhody společností na globálním trhu.

Průzkum společnosti McKinsey & Company mezi vedoucími pracovníky dodavatelských řetězců do roku 2020 prokázal, že pandemie koronaviru byla katalyzátorem další digitalizace komplexních procesů dodavatelského řetězce.

 • Drtivá většina respondentů průzkumu uvedla, že v předchozím roce investovala do technologií digitálního dodavatelského řetězce, přičemž většina z nich investovala více, než původně plánovala.
 • Ačkoli se například hráči v automobilovém a komoditním průmyslu zdráhali zavázat k dalším investicím v nejistotě počátku roku 2020, 100 % respondentů z těchto odvětví tak nakonec učinilo.
 • Také téměř každá společnost měla plány na budoucí digitální investice.

Proč jsou moderní technologie klíčovým diferenciátorem v oblasti řízení dodavatelského řetězce? Odpověď je jednoduchá: nabízí obrovské výhody díky posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami a systémy.

 • V globalizovaném světě je úspěch každé organizace přímo spojen s využíváním moderních digitálních nástrojů, pokročilé analytiky a propojeného prostředí.
 • Nástroje řízené umělou inteligencí poskytují řešení v reálném čase, která optimalizují výkonnost dodavatelského řetězce rychlou agregací dat z oddělených systémů a umožňují plně využít organizační znalosti.
 • Elektronické řízení dodavatelského řetězce umožňuje snížit náklady na zásoby a zlepšit komunikaci s partnery.
 • Plně digitalizovaný a integrovaný systém pomáhá vyhodnocovat odolnost dodavatelského řetězce a jeho prvků, definovat a porovnávat plány na zlepšení a zároveň zohledňovat možné alternativy, které mohou síť v budoucnu posílit.

Přidaná hodnota, kterou může taková zvýšená a dobře navržená transparentnost poskytnout, je obrovská a přináší prospěch všem uzlům dodavatelského řetězce, včetně výrobců, logistických specialistů a koncových uživatelů.
Řešení digitální výroby společnosti Mitsubishi Electric "e-F@ctory Alliance" představuje pokročilý přístup, který ovlivňuje jak systémy řízení dodavatelského řetězce, tak systémy řízení inženýrského řetězce:

 • Kombinuje informační technologie a provozní technologie se získaným know-how, aby bylo dosaženo integrovaného prostředí FA, které snižuje celkové náklady v celém výrobním procesu, od návrhu a výroby až po hotový výrobek a jeho údržbu.
 • Pomáhá urychlit cyklus zlepšování produktivity a kvality a přináší výhody, o které mnozí výrobci usilují, jako jsou kratší dodací lhůty a vyšší kvalita a efektivita výroby, stejně jako schopnost pružně reagovat na výkyvy v poptávce.
 • Technologie digitálního dvojčete umožňují synchronizovanou digitální a reálnou výrobu.
  Photo: Getty Images

Podobné články


Témata

Supply chain