MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Supply chain

Rychlá změna výrobní linky jako způsob zajištění kontinuity dodávek v těžkých časech

11.10.20234 minut čtení

Podle nedávné studie společnosti KPMG pandemie COVID-19 zasáhla všechny části hodnotového řetězce, od získávání surovin až po zákazníka. Prověřila obchodní, provozní, finanční a organizační odolnost většiny společností po celém světě a poukázala na rizika a mezery v odolnosti mnoha organizací.

V čem spočívá rychlá změna výrobní linky?

  • Je to schopnost společnosti rychle změnit výrobní linku, přejít z jednoho výrobku na jiný a umožnit nákladově efektivní nízkoobjemovou výrobu a na požádání vyrábět zboží na zakázku v místech, která si sama zvolí.
  • Je to přímá reakce na neustále a rychle se měnící očekávání spotřebitelů, pokud jde o rozmanité a inovativní výrobky.
  • Rychlá obměna je důležitou součástí malo-výroby, protože čas strávený přenastavováním výrobní linky je ztrátou času.
  • Zkrácení doby seřizování strojů umožňuje výrobu malých sérií a zkracuje dobu realizace (dobu mezi zadáním objednávky kupujícího a dokončením zakázky výrobcem).
  • Přestavba je klíčovým předpokladem pro zvýšení flexibility, zkrácení doby realizace a rychlou reakci výroby.
  • Souvisí s metodou SMED (Single Minute Exchange of Die), která zaručuje nepřetržitou výrobu produktu bez ztráty výkonu.

Největší výzvou v tomto ohledu je, jak razantně zkrátit dobu obměny. Progresivně smýšlející společnosti hledají způsoby, jak urychlit proces obměny výrobní linky a eliminovat veškeré provozní chyby vyplývající z manuálního nastavení mnoha parametrů. Tam, kde lze dosáhnout okamžitého přechodu na novou technologii, je výsledkem mimořádně flexibilní řešení, které umožňuje značnou úsporu času a peněz.

Jako vždy jsou moderní technologická řešení klíčová pro dosažení konkurenční výhody v této oblasti.

  • Klíčovým prvkem je zahrnutí časů obměny jako součásti návrhu osazení nástroji/systému stroje.
  • Rychlé a spolehlivé obměny lze dosáhnout využitím výkonných a přesných špičkových řešení, týkajících se elektroniky a motorů, jaká nabízí například společnost Mitsubishi Electric (případovou studii o tom, jak použití techniky Mitsubishi Electric vedlo k výraznému zkrácení doby obměny,  si přečtěte zde).
  • Zabudovaná, přesně řízená automatizace nejen chrání výrobky, ale také urychluje a usnadňuje obměnu mezi různými výrobními procesy.

Čtvrtletník CSCMP’s Supply Chain Quarterly považuje rychlou výrobu za jeden z nejdůležitějších vlivů na budoucí globální dodavatelský řetězec. Tato flexibilní výrobní strategie, zaměřená na spotřebitele, umožňuje skutečně distribuovaný dodavatelský řetězec, v němž může výroba probíhat současně na více místech na konci tohoto procesu, tedy u zákazníka. Tato nová struktura by mohla eliminovat mnoho fází tradičního dodavatelského řetězce, což by mělo vliv na přepravu hotových výrobků, následně by vedlo ke zdokonalení ovládání procesu a také ke snížení nákladů na dodací lhůty, zásoby a logistiku.


Podobné články


Témata

Supply chain