MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Supply chain

Řešení Průmysl 4.0 podporující globální dodavatelské řetězce: Co má Suezský průplav společného s dodavatelským řetězcem?

01.09.20233 minut čtení

V březnu 2021 uvízla v průplavu na šest dní kontejnerová loď "Ever Given" o kapacitě 20 000 TEU, která zablokovala průjezd stovek lodí po vodní cestě. Tato událost narušila celosvětový obchod na téměř týden a způsobila vedlejší účinky, které ovlivnily celý svět mnohem déle. V důsledku toho se náhle vyostřil význam odolných a flexibilních dodavatelských řetězců.

Moderní výroba se točí kolem složitého výrobního prostředí ve světě, kde jsou mezinárodní operace podporovány globálním logistickým průmyslem, takže vysoce funkční dodavatelské řetězce jsou nezbytností.
Přestože události, jako byla ta v Suezském průplavu, nelze předvídat, transparentnost a pružnost dodavatelského řetězce lze výrazně zlepšit zapojením výrobních informací do komunikace v dodavatelském řetězci. Jak toho můžeme dosáhnout? Zde jsou dva příklady:

1. Uložení zdroje dodávek pro daný výrobek v Asset Administration Shell ("Digitální Dvojče"), kde jsou uvedeny specifikace a další klíčové podrobnosti nebo je na ně uveden odkaz.

  • Výrobci mají k těmto informacím kdykoli přístup, aby podpořili své operace.
  • V případě potřeby změny dodavatele lze AAS odeslat novému partnerovi, který se může podívat na správné a aktuální informace o dodávané součásti.

2. Využití pracovních postupů k tomu, aby všechny zúčastněné strany měly aktuální informace o stavu hodnotového řetězce v reálném čase. To zahrnuje stav výroby a případné zjištěné poruchy, které je třeba řešit.

  • Zjednodušuje proces informování výrobců o stavu skladových zásob, což umožňuje přesné plánování dodávek a časů expedice.
  • Poskytuje podporu pro nastavení automatických objednávek při nedostatku náhradních dílů.

Aby se zlepšila komunikace mezi podniky a podpořilo se vytváření pružnějších dodavatelských řetězců, potřebují podniky řešení, která jsou v souladu s Průmyslem 4.0. Co to znamená v praxi?

  • Provoz se více řídí daty a tok zboží je úzce propojen s tokem dat.
  • Využití umělé inteligence (AI) k získání přehledu a lepšímu a rychlejšímu pochopení významu velkých dat.
  • Schopnost ucelit obrovské soubory dat a tisíce proměnných k předvídání poptávky, zmírňování rizik, optimalizaci výroby a chytřejšímu rozhodování v oblasti nákupu a logistiky.
  • Přijímání autonomních rozhodnutí v reálném čase, aby výkonnost dodavatelského řetězce byla co nejefektivnější.

Při vytváření úspěšných propojených infrastruktur a digitálních dvojčat se společnosti mohou spolehnout na alianci e-F@ctory společnosti Mitsubishi Electric, která umožňuje vytvářet komplexní digitální hodnotové řetězce.

  • Členové této globální iniciativy spolupracují, aby nabídli flexibilní, optimalizované systémy pro aplikace Průmyslu 4.0 s konečným cílem poskytnout otevřenou a konzistentní stavbu na všech úrovních.
  • Klíčovým řešením, které tato iniciativa nabízí, je nástroj digital twin od společnosti CONTACT Software, který podporuje kolaborativní správu výrobních hal a celých závodů. Díky principům otevřenosti, které stojí za tímto nástrojem, a alianci e-F@ctory může mít software CONTACT Element for IoT přístup ke všem automatizačním zařízením od Mitsubishi Electric a jejích partnerů, která jsou rozmístěna po celém podniku.

Photo: Getty Images


Podobné články


Témata

Supply chain