MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Recycling

Jak lze snížit náklady na energii v recyklačních procesech?

08.01.20243 minut čtení

Společnost Mitsubishi Electric klade zvláštní důraz na podporu udržitelného rozvoje všech průmyslových odvětví. Společnost nabízí řešení, která pomáhají v různých fázích - od těžby surovin, přes výrobu a dopravu až po likvidaci a zpracování druhotných surovin pro opětovné použití s cílem šetřit přírodní zdroje.

Zvláště velkou klíčovou roli v procesu udržitelnosti hraje recyklační průmysl, protože energeticky náročné procesy nabízejí velký potenciál pro optimalizaci pomocí nových technologií. Šetření přírodních zdrojů je dnes prioritou, a proto musí být stále větší podíl surovin získáván z druhotných surovin. Tento způsob spotřebovává méně energie, a proto je levnější a méně škodlivý pro životní prostředí. Lze tedy předpokládat, že recyklační průmysl zůstane stabilní i v době klesající spotřeby a stagnace v jiných odvětvích.

Recyklace, stejně jako každý jiný podnik, musí být zisková. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit ziskovost, je snížit náklady. Nejlépe tam, kde vznikají nejvíce. Jak to vypadá v recyklačním průmyslu, kde se spotřebovává velké množství energie? Velká část nákladů v průmyslovém recyklačním procesu je spojena s používáním strojů poháněných výkonnými elektromotory: Skartovačky, kompresory, indukční pece, dopravníky, drtiče a mnoho dalších.

Tato oblast je úzce spojena se společností Mitsubishi Electric. Společnost již několik desetiletí úspěšně hledá způsoby, jak snížit spotřebu energie.

Odborné znalosti Mitsubishi Electric, zkušenosti s podporou společností v různých oblastech a rozsáhlé portfolio výrobků lze využít i v odvětví druhotných surovin.

Zvláště užitečná jsou osvědčená řešení pro:


 • Pohonná technika (frekvenční měniče a motory);
 • napájení (rozvaděče středního napětí, rozvaděče nízkého napětí);
 • monitorování spotřeby a kvality napájení;
 • programovatelné logické automaty (MELSEC);
 • Řízení, monitorování a údržba výrobních zařízení (velkoplošné monitory, vizualizační software a SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition);
 • Edge computing (průmyslové počítače MELPIC a související software);

  Ve společnosti Mitsubishi Electric jsou i ty nejpropracovanější systémy vytvářeny převážně na základě komponentů z vlastní výroby. Zákazníci si proto mohou být jisti, že dostanou stabilní, optimalizované a energeticky úsporné výrobky. Řešení Mitsubishi Electric jsou komplexní, ale modulární - jejich realizace může probíhat postupně narůstajících potřeb a získávání finančních prostředků.

  Náklady se snižují nahrazením neefektivních, na údržbu náročných a částečně opotřebovaných pohonů za řešení s funkcemi s pokročilou umělou inteligencí a robustními frekvenčními měniči, které přivádějí síť pohonů a zařízení na technologickou úroveň odpovídající budoucnosti. Síťové propojení komponent zařízení nabízí možnost vyhodnocovat energetickou účinnost celého systému, hledat příčiny nežádoucích energetických ztrát a optimalizovat spotřebu energie. Jedním ze snadno realizovatelných řešení je například omezení točivého momentu motorů na optimální hodnoty v určitém rozsahu zatížení.

  Pro Mitsubishi Electric je každý zákazník novou příležitostí k vytváření inovativních a nových řešení a k vytváření a růstu hodnot společně se stále rostoucími požadavky zákazníků.  Photo: Getty Images


  Podobné články


  Témata

  Recycling