MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Produkty a řešení pro rozsáhlé environmentální aktivity

12.01.20243 minut čtení

Mitsubishi Electric vyrábí zařízení a software, které mají přímý vliv na klimatickou bezpečnost Země. Tato zařízení umožňují snižovat poptávku po elektrické energii, optimalizovat řízení výrobních procesů s cílem šetřit energii a udržovat průmyslové, kancelářské a obytné budovy bez emisí. Zde je několik příkladů našich výrobků a řešení pro rozsáhlé ekologické aktivity. Foto: Getty Images

Řešení pro budovy

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Kirigamine řady FZ vyráběná společností Mitsubishi Electric je vybavena řešením "Move Eye mirAI", které analyzuje výkon domácnosti na základě časových řad údajů o teplotě v místnosti prostřednictvím technologie umělé inteligence a předpovídá nadcházející změny efektivní teploty.

Snímač tepelného čerpadla

Dalším unikátním řešením je 3D senzor iSee, který neustále monitoruje prostor v místnosti, kde je instalováno tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric. Zařízení rozpozná, zda se v prostoru nacházejí osoby, a pokud ano, určí, kde se nacházejí, a poté reguluje proudění vzduchu tak, aby poskytovalo maximální komfort při co nejmenší spotřebě energie.

Řešení pro průmysl

Měnič FR-F800

Spotřebovaná energie u zátěže s proměnným točivým momentem, jako jsou ventilátory, čerpadla a dmychadla, je úměrná třetí mocnině rychlosti jejich otáčení. Regulace množství vzduchu pomocí řízení otáček invertoru může vést k úsporám energie.

Víceosý servozesilovač

K dispozici jsou dvouosé a tříosé servozesilovače pro ovládání dvou, resp. tří servomotorů. Tyto servozesilovače umožňují energeticky úsporný, kompaktní stroj s nižšími náklady. Různé typy servomotorů včetně rotačních servomotorů, lineárních servomotorů a motorů s přímým pohonem lze libovolně kombinovat, pokud jsou servomotory kompatibilní se servozesilovačem.

Software EcoAdviser

Tento software identifikuje a kvantifikuje energetické ztráty na základě analýzy umělé inteligence a pěti bodů, na které se společnost Mitsubishi Electric zaměřuje. Faktory úzce související s energetickými ztrátami, jako je datum a čas, zařízeními atd., mají prioritu z hlediska potenciálu pro snížení ztrát prostřednictvím doporučených protiopatření. Rovněž jsou vyjasněny klíčové body pro zajištění účinných opatření na úsporu energie. Diagnostika faktorů se neustále zlepšuje, protože AI se učí podmínky a průběžné výsledky.

Server pro sběr dat EcoWebServer III

Díky zabudovaným aplikacím zaměřeným na úspory energie (včetně grafických funkcí) lze přispívat k energeticky úsporným opatřením v provozech. Pomocí funkcí serveru HTTP jsou shromážděná data přenášena prostřednictvím sítě Ethernet po Intranetu, takže kdokoli v síti může kontrolovat a pochopit spotřebu energie v reálném čase.

Pro ekologičtější zítřek – zjistěte více o serveru EcoWebServer pro sběr energeticky úsporných dat.


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita