Blog

Zpět na přehled
Sdílet přes
Recycling

Changes for the better – recyklace jako součást udržitelnosti

29.05.20233 minut čtení

Inovativní technologie jsou nejen na vysoké úrovni, ale také cestou k udržitelnosti pro zelenější budoucnost. Skupina Mitsubishi byla již v roce 2017 zařazena mezi nejlépe hodnocené společnosti v oblasti hospodaření s vodou a klimatem v rámci projektu CDP (Carbon Disclosure Project). Jak recyklace zapadá do politiky udržitelnosti společnosti Mitsubishi Electric?

Mitsubishi Electric patří mezi technologické lídry, kteří vyvíjejí pokročilá řešení pro větší udržitelnost, větší bezpečnost a spolehlivost nabízených produktů. Realizací svého plánu Environmental Vision 2021 společnost pomáhá vytvářet společnost založenou na nízkouhlíkovém hospodářství a recyklaci. Řešení, která prosazuje, fungují také v rámci úsilí o ochranu biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů.

Dlouhodobá udržitelnost

Horizont vize udržitelnosti společnosti Mitsubishi Electric sahá až do roku 2050 a projekt vyzývá k iniciativám v pěti oblastech: Dosažení uhlíkové neutrality, podpora oběhového hospodářství, bezpečnost, rozmanitost a pohodlný život.

V rámci boje proti změně klimatu skupina Mitsubishi Electric podporuje a prodává energeticky účinné výrobky, systémy a služby v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vyvíjí chytrá řešení na podporu recyklujících společností tím, že nabízí energeticky úsporné frekvenční měniče a softwarová řešení, jako je EcoAdviser. Spoluprací s jeho zúčastněnými stranami se snaží přispět ke snížení emisí skleníkových plynů na celém světě.

Cílem skupiny je také dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 snížením emisí v každé fázi cyklu životnosti výrobků Mitsubishi Electric - od návrhu přes získávání surovin a výrobu až po prodej, distribuci, využití a likvidaci. Pro snížení emisí skleníkových plynů jsou nutná rozsáhlá recyklační opatření

Recyklační programy

Mitsubishi Electric také usiluje o recyklaci svých vlastních výrobků. Podle údajů skupiny vyprodukovaly společnosti Mitsubishi Electric v Japonsku v roce 2022 celkem 1 439 tun odpadu, z čehož bylo 520 tun recyklováno.
V rámci své politiky udržitelnosti společnost zavedla recyklační program pro své klimatizační a fotovoltaické moduly s cílem obnovit a znovu použít co nejvíce surovin.

Photo: Getty Images


Témata

Recycling