MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Pohonné systémy a robotika

Pohonné systémy

Frekvenční měniče (nebo pohony) slouží pro řízení otáček/točivého momentu nebo pozice elektromotorů. Široká paleta frekvenčních měničů Mitsubishi Electric poskytuje řešení pro všechny druhy aplikací, od jednoduchých až po high-end, s integrovaným „bezpečným zastavením“ (STO – Safe Torque Off ) jako standardem (EN ISO 13849-1 PLd / kat.3 příp. EN 61508, EN61800-5- 2 SIL2).

Série FR-A800 podporuje také funkce jako SS1, SS2, SLS a SOS s certifikací PLe a SIL3, které jsou nutné pro high-end stroje. Připojení frekvenčních měničů je možné pomocí CC Link IE Safety Communication Function nebo PROFIsafe přes síť.

Frekvenční měniče FR-E700-SC pro bezpečné zastavení a FR-E700-NC pro CC-Link komunikaci splňují požadavky bezpečnostní funkce STO (Safe Torque Off = bezpečné zastavení). Je možné je přímo připojit na bezpečnostní PLC, modul bezpečnostních relé a nouzový vypínač a splňují požadavky standardu EN ISO 13849-1, kategorie 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 a EU směrnic.

Servosystémy

Serva dnes nabízí perfektní řešení pro maximální výkon a řídící schopnost motorů. Přesné pohyby s vysokými rychlostmi a integrované bezpečnostní funkce jako „bezpečné zastavení“ (STO – Safe Torque Off ) podle IEC/EN 61800-5-2:2007 odsouvají vše ostatní do pozadí. Bezpečnostní funkce zesilovače je možné rozšířit o bezpečnostní modul podle EN 61800-5-2 na „Bezpečný stop 1“ (SS1 – Safe Stop 1), „Bezpečné ovládání brzd“ (SBC – Safe Brake Control), „Bezpečná omezená rychlost“ (SLS – Safe Limited Speed) a „Bezpečné monitorování rychlosti“ (SSM – Safe Speed Monitor). Všechny bezpečnostní funkce je možné aktivovat přes síť SSCNETIII/H pomocí bezpečné komunikace.

Robotika

Mitsubishi Electric robots nabízí jak u systémů SCARA tak i sklápěcích ramen absolutně špičkovou technologii. Roboty odpovídají nejnovějším směrnicím ISO-10218-1 (2011) pro roboty a periferie robotů a splňují požadavky podle ISO 13849-1 kategorie 3.