MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Ovládejte svůj portálový stroj a snižte náklady pomocí Mitsubishi Electric

Přehled

Portálový stroj je polohovací systém, který je používán v aplikacích dopravní techniky, u nichž musí být přepravovány objekty z bodu do bodu. Rozsah aplikací je velmi široký, od malých aplikací pro malé přepravní hmotnosti a vysokou míru opakování až po velké aplikace pro velké přepravované hmotnosti.

Jaké automatizační komponenty jsou relevantní?

Systém zahrnuje servozesilovače MR-J4W3-B, které zajišťují spojení mezi elektrikou a mechanikou a umožňují kontrolovaný pohyb systému. Systém je kontrolován Simple Motion kontrolérem LD77MS a PLC série L. Tato kombinace umožňuje, aby se osy pohybovaly synchronně a aby byly všechny sekvenční procesy v rámci systému optimálně propojeny. Příklad programu a další informace, se zaměřením na aplikace portálových strojů, jsou dostupné u Mitsubishi Electric.

Aplikace

Díky přesně řízenému polohování výrobních materiálů je možné systém portálových strojů použít pro zvedání a přepravu zboží na stanovené pozice. Pro zkrácení transportních časů zboží může systém portálových strojů provádět úplnou lineární interpolaci ve třech osách, což redukuje vzdálenosti jednotlivých bodů (bod-bod). Díky enkodérům s vysokým rozlišením, které hlásí pozici každé osy, existuje možnost odkládat zboží uprostřed XYZ souřadnic systému portálového stroje přesně na požadované pozice.