MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Sbírání, čištění a vracení

Zásobování spotřebitele čistou pitnou vodou je životně důležitý proces, ale kriticky by mělo být posuzováno také nakládání s odpadními vodami. Striktní požadavky, jako je směrnice o komunálních odpadních vodách a směrnice o kvalitě bazénových vod, vytváří ze strany úřadů rámcové podmínky pro kvalitu vody.

Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení Vám poskytují podporu při realizaci Vašich projektů. Programovací prostředí iQ Works disponuje všemi důležitými funkcemi pro každou fázi vytvářeného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní vytváření programu až po provoz a údržbu vašeho zařízení.

Pro rozsáhlé čističky se nabízí kromě centrálního monitorování decentrální koncept řízení. iQ Platform přitom tvoří jádro síťové hierarchie Mitsubishi Electric, přičemž většina otevřených sítí dnes používaných v automatizační technice je podporována.

Stejně jako při zásobování vodou hraje klíčovou roli minimální energetická náročnost při přeprave odpadních vod. Frekvenční měniče jako FR-F700 jsou optimalizovány pro provoz nejrůznějších čerpadel dle požadavků. Jejich vysoká spolehlivost je důvodem pro jejich volbu pro stanice bez dohledu nebo decentrální stanice.

Ovládací přístroje série GOT splňují tyto požadavky a mohou být pro dané procesy a skutečnosti upraveny podle velikosti dostupných monitorů.

Také v tomto případě zaručuje síťová schopnost to, že může být ovládací zařízení instalováno lokálně na místě, informace ale mohou být paralelně k dispozici i na centrále.

Mitsubishi má mnohaleté zkušenosti získané na základě spoluprace s vodohodpodářskými úřady a systémovými integrátory z různých zemí a disponuje pořebným know-how, aby mohlo převzít úlohu odpovědného partnera na poli úpravy vod.

Nabízíme Vám cenově dostupná řešení pro:

  • Filtrace písku a předčištění: Mechanické stupně čištění
  • Aerace: Biologické stupně čištění
  • Finální úprava: Konečné zpracování
  • Dočištění: Odkalení, likvidace kalu a zpracování bioplynu