MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Shromažďování, čištění a zásobování

Vyhláška o pitné vodě EU a tím i výklad zákona jednotlivých členských států zakládá přísné požadavky, pro jejichž plnění nabízí Mitsubishi Electric řešení pro všechny procesní kroky. iQ Platform s její modulární strukturou tvoří páteř celého procesu. Kombinací funkce PLC a řízení procesů na jednom modulu nabízí iQ Platform cenově dostupné řešení.

iQ Platform umožňuje napojení na většinu veřejných sítí, které jsou dnes v automatizační technice obvyklé. Decentrální řešení pomáhají snižovat náklady v porovnání s konvenčním zapojením bez snížení spolehlivosti. Diagnostické funkce navíc podporují rychlé hledání chyb.

Mitsubishi Vám nabízí pravděpodobně nejširší výběr ovládacích přístrojů a průmyslových PC pro vizualizaci. Všechny informace a procesní údaje jsou pracovníkům provádějícím obsluhu a údržbu ihned k dispozici; přímo na místě nebo na centrálním stanovišti.

Poslední částí skládačky je partner, který je seznámen s průmyslovými procesy a má odborné znalosti a zdroje potřebné k realizaci projektů v rámci požadovaného časového plánu a rozpočtu. Díky svým výjimečným technickým znalostem a dlouholeté zkušenosti na vodohospodářských projektech v Evropě i po celém světě, může Mitsubishi Electric významně přispět k úspěšnému řešení.

Nabízíme Vám cenově dostupná řešení pro:

  • Čerpací stanice/hrubé předčistění: Čerpání – inteligentně a energeticky úsporně
  • Flokulace: Ekonomicky rozdělené řízení
  • Jemné čištění/sedimentace: Nejvyšší možná flexibilita
  • Dezinfenkce: Vysoká využitelnost na základě redundance