MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Čistá energie - klíčový faktor pro dosažení uhlíkové neutrality

23.05.20234 minut čtení

V dnešní době je ve vyspělých zemích hlavní příčinou změny klimatu energie používaná k pohonu většiny našich každodenních vymožeností (např. vozidel, teplé vody a elektřiny) a také k výrobním procesům. Spalováním fosilních paliv, jako je uhlí a plyn, se do atmosféry uvolňuje oxid uhličitý, metan a oxid dusný.

Jak vysvětluje University Corporation for Atmospheric Research, CO2 je důležitým skleníkovým plynem, který pomáhá zadržovat teplo v atmosféře. Bez něj by byla naše planeta nehostinně chladná. Nárůst koncentrace CO2 v naší atmosféře však způsobuje zvyšování průměrné globální teploty, což narušuje další aspekty zemského klimatu.

Zdroje čisté energie

Dobrou zprávou je, že můžeme zajistit energii pro naše pohodlí a výrobní procesy bez vlivu fosilních paliv na oteplování planety. Obnovitelné zdroje energie jsou nejvýznamnějšími tvůrci změn, pokud jde o minimalizaci negativních dopadů zvyšování teploty. Co máme k dispozici?

Klimatické výzvy pro globální společnosti

Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí byl průmyslový sektor v roce 2020 zodpovědný za 24 % emisí skleníkových plynů. Proto je pro globální korporace, jako je Mitsubishi Electric, klíčové investovat do dlouhodobých iniciativ zaměřených na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie používaných ve výrobním procesu.

Severní hvězdou společnosti Mitsubishi Electric, pokud jde o uvádění tohoto prohlášení do praxe, jsou tři pokyny pro environmentální opatření stanovené v rámci vize environmentální udržitelnosti společnosti do roku 2050. V této oblasti Mitsubishi Electric vyniká, neboť vyvíjí nové technologie související s hospodařením s energií s cílem snížit zbytečné plýtvání energií.

Jak vyvíjíme energetická zařízení a systémy podporující výrobu, přenos a distribuci energie?

Nepřímo vodíkem chlazené turbogenerátory řady VP-X
Transformátory se sníženým dopadem na životní prostředí
Rozváděče se sníženým dopadem na životní prostředí
Automatický regulátor napětí (AVR)
Monitorovací a řídicí systémy

Vytvoření nové hodnoty

Jak zdůraznil Noriyuki Takazawa, výkonný ředitel, prezident skupiny Energy & Industrial Systems, společnost:

  • pracuje na neustálém zvyšování účinnosti generátorů elektrické energie, rozváděčů a transformátorů, které tvoří naše hlavní činnosti,
  • vyvíjí zařízení šetrná k životnímu prostředí s cílem odstranit nebo omezit používání plynu SF6, který je známý svým vysokým potenciálem globálního oteplování,
  • pokračuje ve vývoji monitorovacích a řídicích systémů, systémů inteligentních měřičů a bateriových systémů pro ukládání energie, které umožňují ekonomické a spolehlivé vysoce kvalitní systémy distribuce energie,
  • investuje do rostoucího využívání obnovitelných zdrojů energie, integrovaného řízení distribuovaných zdrojů energie a rozsáhlé nabídky a poptávky po elektřině prostřednictvím propojení elektroenergetických společností.

Přečtěte si zprávu prezidenta skupiny: Sdělení 

Prostřednictvím těchto a dalších probíhajících iniciativ pomáhá společnost Mitsubishi Electric vytvářet bezpečnější, jistější a pohodlnější svět.

  • Softwarový balíček řady BLEnDer®
  • Systémy virtuálních elektráren (VPP)
  • Systém inteligentních měřičů
  • Řídicí systémy velkokapacitních zásobníků energie
  • Inteligentní systém stejnosměrné distribuční sítě středního a nízkého napětí D-SMiree

Photo: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita