MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Technologie, které minimalizují spotřebu elektrické energie

23.05.20233 minut čtení

Svět bez elektřiny si lze jen těžko představit. V digitalizované a industrializované době je nezbytná. Její snižování by však mělo být cílem každé společnosti, a to nejen kvůli reálným úsporám, ale především kvůli naší péči o životní prostředí.

Klíčovými výzvami 21. století jsou zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí. Jádrem těchto výzev je otázka energie.

Jak uvádí Evropská agentura pro životní prostředí, v celosvětovém měřítku představuje využívání energie zdaleka největší zdroj emisí skleníkových plynů z lidské činnosti. Přibližně dvě třetiny celosvětových emisí skleníkových plynů jsou spojeny se spalováním fosilních paliv pro výrobu energie, která se používá k vytápění, výrobě elektřiny, v dopravě a průmyslu.

Aby se světu podařilo omezit globální oteplování, musí naléhavě využívat energii efektivně.

Této výzvě čelí i podniky; minimalizace spotřeby elektřiny je jedním z nejdůležitějších opatření, která optimalizují provozní náklady. K takovému snížení spotřeby pomáhá řada technologií. Nejdůležitější je určit účinnost strojů a charakter jejich práce. Nakonec může být rozumné nahradit staré stroje modernějším vozovým parkem. Úspory energie lze dosáhnout také automatizací provozu ventilace pomocí speciálních čidel teploty, vlhkosti a pohybu. V této souvislosti stojí za to analyzovat využití moderních systémů řízení zařízení založených na umělé inteligenci.

Efektivita budov

Snižování spotřeby energie v budovách je velmi důležité. Údaje Evropské komise ukazují, že budovy v EU produkují celkem 40 % spotřeby energie a jsou zodpovědné za 36 % emisí skleníkových plynů. Tyto hodnoty jsou do značné míry ovlivněny výstavbou, užíváním, renovací a demolicí budov.

V současné době je přibližně 75 % budov v EU energeticky neefektivních. To znamená, že značnou část spotřebované elektřiny promrháme. Energetické ztráty je možné snížit renovací stávajících budov a používáním inteligentních řešení a energeticky účinných materiálů při výstavbě nových budov.

Zlepšení energetické účinnosti budov hraje klíčovou roli při dosahování ambiciózního cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 podle strategie, jako je evropská zelená dohoda.

Systém, který řídí spotřebu energie

Společnost Mitsubishi Electric již několik let přijímá opatření ke snížení spotřeby elektrické energie. Společnost je proslulá kvalitou svého sortimentu výrobků, které přinášejí vysoce výkonná, energeticky úsporná a udržitelná řešení.


Dobrým příkladem je řešení použité v Japan House São Paulo, kulturním centru postaveném v roce 2017. Společnost Mitsubishi Electric dodala budově systém, který umožňuje správě budovy shromažďovat informace o množství energie (včetně elektřiny a plynu) a vody spotřebované nejen budovou jako celkem, ale také jednotlivými zařízeními a jednotlivými kusy vybavení.

Tato data jsou následně analyzována a výsledky jsou vizuálně prezentovány v intuitivním formátu, který usnadňuje určení oblastí, kde lze snížit spotřebu energie. Řešení Mitsubishi Electric obsahuje také jednotky pro měření energie EcoMonitor a monitorovací měniče pro efektivní řízení spotřeby energie a provádění preventivní údržby zařízení.

Právě tato řešení přispěla k tomu, že Japan House São Paulo získal platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), což je systém hodnocení, který hodnotí budovy nebo města podle jejich vlivu na životní prostředí.

Zajímají vás řešení použitá v Japan House São Paulo? Podívejte se!

Foto: Foto: Getty Images

Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita