MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Primární zdroje emisí skleníkových plynů

23.05.20233 minut čtení

Podle Centra pro klimatická a energetická řešení jsou celosvětově hlavními zdroji emisí skleníkových plynů elektřina a teplo, zemědělství, doprava, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Výroba energie všeho druhu představuje 72 % všech emisí.

Ke změně je zapotřebí jednotná fronta a komplexní přístup k uhlíkové neutralitě. To znamená, že všechny klíčové zúčastněné strany v procesu emisí skleníkových plynů (průmyslový sektor, vládní a nevládní sektor i celá společnost) se zapojí a přijmou příslušná opatření.

Co může společnost Mitsubishi Electric udělat pro řešení různých faktorů, které vedou k problémům s životním prostředím? Společnost si uvědomuje důležitost komplexního přístupu k tomuto problému. Podle Vize environmentální udržitelnosti skupiny Mitsubishi Electric do roku 2050 spojíme přání každého člověka a budeme usilovat o vytvoření nové hodnoty pro udržitelnou budoucnost. Aby se tato vize stala hmatatelnější, určila společnost Mitsubishi Electric oblasti, ve kterých můžeme přispět k udržitelné budoucnosti.

Cíle, kterých má být dosaženo

1. Uplatňovat různé technologie v rozsáhlých oblastech podnikání při řešení problémů životního prostředí.

Toho lze dosáhnout prostřednictvím činností v těchto oblastech:
- mobility (např. podpora bezpečného a pohodlného života v autě bez dopravních nehod a dopravních zácp, jakož i bezpečných a efektivních železničních systémů s vysokou energetickou účinností);
- životní styl (např. vytváření prostorů, které jsou v souladu s přírodou a v nichž vedle sebe existují vysoká energetická účinnost a komfort, jakož i podpora komunikací nové generace s vyspělými technologiemi);
- infrastruktura (např. navrhování budov a měst vybavených infrastrukturou šetrnou k životnímu prostředí a přispívání k zásobování čistou a nezávadnou vodou pro všechny);
- průmysl (např. důsledné snižování emisí CO2 a emisí z výrobních procesů a výroba, která optimalizuje produktivitu, zlepšování kvality, využívání energie atd.)

2. Pracujte na vývoji obchodních inovací pro budoucí generace.

Toho lze dosáhnout:
- investovat do vyvážených krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na sociální otázky;
- satelitním pozorováním globálního životního prostředí (skleníkové plyny, znečištění ovzduší);
- studiem využití umělé inteligence pro diverzifikaci environmentálních otázek;
- vývoj recyklačních technologií na vysoké úrovni (např. efektivní využití plastů).

3. Zveřejňování a sdílení nových hodnot a životního stylu

Toho lze dosáhnout:
- environmentální výstavy;
- diskuse s odborníky;
- komunikace s místními komunitami;
- návštěvy škol (v případě Mitsubishi Electric je dobrým příkladem ochrana přírody v Satoyamě).


Foto: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita