MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Zvýšení efektivity výroby

07.06.20233 minut čtení

Vzhledem k tomu, že změna klimatu postupuje rapidním tempem, musí společnosti na celém světě zintenzivnit své úsilí o snížení emisí CO2. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zvýšit efektivitu výroby.

Výrobní odvětví jsou sice klíčovou hnací silou hospodářského růstu a tvoří 16 % celosvětového HDP (hrubého světového produktu), ale jejich činnost představuje také vážná environmentální rizika, která je třeba řešit.

Podle Mezinárodní energetické agentury vzrostly v roce 2021 celosvětové emise CO2 meziročně o 6 % - na historicky nejvyšší hodnotu 36,3 miliardy tun. Světové ekonomické fórum uvádí, že globální výrobní odvětví jsou zodpovědná za pětinu emisí CO2 a spotřebovávají 54 % světových zdrojů energie.

Bez zpracovatelského průmyslu by neexistoval hospodářský rozvoj a nebyla by pracovní místa. Nelze se bez ní obejít, a proto je o to důležitější přijmout opatření, aby měla co nejmenší vliv na životní prostředí. Významnou roli v tomto ohledu hraje zvyšování produktivity, které nejen snižuje emise CO2, ale také optimalizuje náklady.

Opatření k zajištění efektivity výroby přijímá společnost Mitsubishi Electric již řadu let. Společnost zahrnula ambiciózní cíle do Environmentální vize 2021, mezi nimiž je i cíl snížit emise CO2 při výrobě. Mitsubishi Electric si stanovila cíl snížit emise při výrobě o 30 %. Jaké byly tedy skutečné výsledky v roce 2021?

Vysoce účinná a energeticky úsporná zařízení

Jedním z hlavních faktorů tohoto úspěchu je neustálé snižování emisí CO2 pocházejících z energetiky. K tomu přispělo zavedení vysoce účinných strojů, změna paliv a pokrok v důkladné eliminaci odpadu. Dalším faktorem bylo zrychlení snižování emisí skleníkových plynů jiných než CO2 díky nahrazení tradičních chladicích plynů plyny s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) a zvýšení množství chladicích plynů získaných během výrobních procesů v zahraničí.

V oblasti snižování emisí CO2 pocházejících z energie se aktivity společnosti Mitsubishi Electric zaměřují na systematické zavádění a aktualizaci vysoce účinných a energeticky úsporných zařízení, zlepšování provozu a rozšiřování opatření na úsporu energie na výrobní linky. Byly zavedeny vysoce účinné stroje a energeticky úsporné technologie. Společnost Mitsubishi Electric rovněž věnuje velkou pozornost snižování spotřeby médií mimo pracovní dobu společnosti. Při zvyšování produktivity práce je důležité analyzovat všechny procesy a důkladně je vyhodnotit, aby se zjistilo, které z nich lze optimalizovat. Důležitou roli při zvyšování efektivity výroby hraje automatizace podnikových procesů a správné řízení všech výrobních řetězců. Jakýkoli způsob zvýšení produktivity je krokem ke snížení emisí CO2.

Foto: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita