MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Aktivity společnosti Mitsubishi Electric v oblasti uhlíkové neutrality

23.05.20233 minut čtení

Podle údajů UNCTAD spotřebovávají spotřebitelé na celém světě 29 % světové energie a jsou zodpovědní za 21 % světových emisí CO2, proto mohou hrát velkou roli v úsilí o nahrazení fosilních paliv obnovitelnou energií. Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru, který provedla Evropská komise, jsou Evropané i přes pandemii COVID-19 nadále velmi znepokojeni změnou klimatu a podporují opatření v celé EU k jejímu řešení.

Tyto skutečnosti podporují známou tezi, že si jednotlivci stále více uvědomují význam uhlíkově neutrálního přístupu. Jsou si také velmi dobře vědomi skutečnosti, že jejich volba jako spotřebitelů může ovlivnit strategii výrobce z hlediska udržitelného výrobního procesu.

Spotřebitelé se cítí oprávněni rozhodovat se při nakupování udržitelným způsobem a uvědomují si, že mohou ovlivnit přístup výrobců k jejich výrobnímu procesu.
Dva roky po zveřejnění zprávy First Insight o generaci Z a udržitelnosti se preference spotřebitelů z generace X nakupovat udržitelné značky zvýšily o téměř 25 % a jejich ochota platit více za udržitelné výrobky vzrostla o 42 %.
Spotřebitelé napříč všemi generacemi - od Baby Boomers po generaci Z - jsou nyní ochotni utrácet více za udržitelné výrobky.
Spotřebitelé si uvědomují, že mohou od výrobců požadovat udržitelné výrobní procesy, výrobky a nákupní formáty.
Výrobci si uvědomují, že musí být uhlíkově neutrální, aby si udrželi konkurenceschopnost a zůstali pro spotřebitele první volbou ve své kategorii výrobků.

Co pro to společnost Mitsubishi Electric dělá?

Jsme velmi hrdí na to, že jsme společnost, která si již dávno uvědomila, jak je důležité dbát na životní prostředí. Důkaz?

V roce 2021 byla společnost Mitsubishi Electric jmenována "lídrem v angažovanosti dodavatelů", což je nejvyšší hodnocení v programu angažovanosti dodavatelů CDP, který provozuje mezinárodní nevládní organizace CDP, jež podporuje zveřejňování informací o životním prostředí.

Společnost Mitsubishi Electric získala nejvyšší hodnocení již pátým rokem za vynikající práci a strategie pro snižování emisí skleníkových plynů a rizik spojených se změnou klimatu v celém dodavatelském řetězci.

Náš závazek v oblasti životního prostředí

Environmentální iniciativy společnosti Mitsubishi Electric odrážejí politiku environmentální udržitelnosti do roku 2050, která deklaruje, že společnost bude "chránit vzduch, půdu a vodu naším srdcem a technologiemi, abychom udrželi lepší budoucnost pro všechny".

Cílem této politiky je snížit dopad na životní prostředí, pokud jde o globální hodnotové řetězce, energeticky úsporné výrobky a systémy a špičkovou infrastrukturu, a v konečném důsledku realizovat dekarbonizaci a udržitelnější globální životní prostředí.

Iniciativy společnosti Mitsubishi Electric v oblasti změny klimatu:

  • Snížení emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci společnosti, od vývoje, návrhu a nákupu surovin a výroby přes prodej, distribuci, používání a likvidaci, s cílem dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí CO2.
  • Zajištění sofistikovanějších provozních systémů pro distribuované zdroje energie a akumulační baterie, další stabilizace sítě a vysokokapacitní a vysoce účinný přenos energie z obnovitelných zdrojů pro širší využití obnovitelné energie ve společnosti.
  • Snížení emisí ve výrobě zavedením vysoce účinných zařízení a zařízení internetu věcí, zvýšením míry využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizací provozu zařízení a vývojem energeticky úsporných modelů.

Podívejte se, jak jsme v praxi realizovali náš závazek k ochraně životního prostředí: Podívejte se zde

Foto: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita