MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Supply chain

Ovlivní technologie 3D tisku globální dodavatelské řetězce?

09.11.20233 minut čtení

3D tisk je jednou z nejrychleji se rozvíjejících výrobních technologií. Termín "tisk" se používá proto, že předměty jsou vytvářeny na základě digitálního modelu bez použití dalších strojů nebo nástrojů. Spojení této technologie s možnostmi tradičního tisku představuje pro průmysl úžasnou příležitost.

Umožňuje výrobu vysoce kvalitních dílů, zkracuje dodavatelský řetězec a díky tomu, že není třeba přepravovat díly mezi dodavatelem a montážním závodem, urychluje výrobu. Stejně jako používání textového souboru, jehož obsah lze vytisknout kdekoli na světě, nás 3D tisk zbavuje potřeby tradiční pošty.

Vize

Předpokládejme, že potřebujeme díly z plastu, a tak si je objednáme u našeho dodavatele. Ten je navrhne, vybere výrobní technologii, vyrobí hotové díly, provede kontrolu kvality, zabalí je a pošle zásilku na cestu. My na ni mezitím čekáme, abychom mohli pokračovat v práci. Jak by mohl příběh této zásilky dopadnout? Možná dorazí včas, ale na druhou stranu - kdo ví? - může mít zpoždění. Může se také cestou ztratit nebo poškodit. Celý váš výrobní proces se zastaví kvůli absenci jediného dílu.


Nyní se podívejme na alternativní scénář. Náš dodavatel navrhne díl, otestuje připravený model a odešle jej jako soubor do tiskařského centra v nedalekém městě. Zadavatel může mít mnoho takových autorizovaných středisek v různých zemích. Může také využívat nezávislé 3D tiskárny, které slouží více klientům. Tiskárny jsou univerzální a jejich přepnutí z výroby například krytů na notebooky na výrobu vnějších dílů pro pokladny trvá jen chvíli.

Tradiční metoda by vyžadovala výrobu formy, přípravu vstřikovacích strojů a příslušenství. To nelze provést rychle, levně a na více místech současně. 3D tisk tento problém řeší. Navíc rozdíly mezi náklady na výrobu jedné jednotky a celé série jsou zanedbatelné. Z 3D tisku tak může těžit nejen montážní dílna, ale i servis, který potřebuje jeden náhradní díl.


Realita

Mnoho aspektů technologie 3D tisku se rychle vyvíjí. Roste počet materiálů, ze kterých lze tisknout. Zpočátku to bylo jen několik plastů, ale dnes je sortiment filamentů rozsáhlý. Je možné tisknout i ze slitin kovů. Probíhá výzkum tisku z biologických materiálů, například z tkání.


Je pozoruhodné, že přesnost tisku je dostatečně vysoká na to, aby kvalita hotového předmětu byla přijatelná bez dalšího zpracování, kromě prostého odstranění přebytečného materiálu ze základny tisku.

Výrobci získali podobné možnosti poprvé po zavedení počítačem nu-mericky řízených (CNC) obráběcích strojů. I v tomto případě byl nejdůležitější digitální model obrobku. Dnes lze mnoho takových modelů najít zdarma na internetu. Patří mezi ně mimo jiné pera, drobné nářadí, hračky. Rozdíl je v tom, že CNC obráběcí stroje vyžadují přípravu, nastavení vhodných nástrojů a dohled nad procesem obrábění. 3D tiskárny jsou v tomto ohledu mnohem jednodušší a univerzálnější.


Důležité otázky

Vzhledem k rozvoji technologie 3D tisku by se mohla ukázat jako přínosná v mnoha ohledech, jak je nastíněno v následujících otázkách:

  • Jak lze vyrábět díly na míru při optimálních nákladech?
  • Jak to souvisí s hromadnou výrobou?
  • Jak zabránit prudkému nárůstu nákladů na výrobu a skladování náhradních dílů?
  • Jak lze urychlit vývoj výrobků a prototypů, abyste si udrželi konkurenceschopnost?
  • Jakým způsobem si můžete představit zcela nové výrobky nad rámec nástrojů nebo voskových předloh?

Photo: Getty Images


Podobné články


Témata

Supply chain