MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Roboty

Průmyslová automatizace s roboty SCARA - proč do nich investovat?

20.12.20233 minut čtení

Mitsubishi Electric je známá značka, která již mnoho let poskytuje automatizační řešení pro různá průmyslová odvětví. Mezi její nejoblíbenější produkty patří již mnoho let roboty SCARA. SCARA je zkratka pro Selective Compliance Assembly Robot Arm (selektivní montážní rameno robota). Tento typ robota umožňuje přesný a opakovatelný pohyb v horizontální rovině. Odpovědi na otázky, například proč se vyplatí investovat do tohoto typu robotu a jaké jsou jeho hlavní výhody, najdete v následujícím článku.

Vysoká rychlost a přesnost

Roboty SCARA společnosti Mitsubishi Electric jsou známé svou vysokou rychlostí a přesností. Dokážou rychle a přesně provádět složité úkoly, takže jsou ideální pro průmyslová odvětví vyžadující vysokou úroveň přesnosti, jako je elektronika, výroba polovodičů a automobilový průmysl. Vysoké rychlosti a přesnosti těchto robotů je dosaženo díky použití pokročilé technologie řízení pohybu, která robotům umožňuje plynulý a přesný pohyb.

Doba cyklu robota na obrázku 1 pro pohyb 25-300-25 (mm, XYZ) a návrat do výchozí polohy je pouhých 0,29 sekundy. Vzhledem k plné přesnosti a preciznosti je robot SCARA mimořádně užitečným nástrojem při manipulaci s výrobky a v balicích aplikacích. Kromě toho je díky své přesnosti polohování široce využíván v montážních aplikacích v automobilovém průmyslu. Krátká doba cyklu a vysoká přesnost umožnily využití tohoto robota také v aplikacích pájení pro elektronický průmysl.

Kompaktní design

Další silnou stránkou robotů SCARA společnosti Mitsubishi Electric je jejich kompaktní konstrukce. Tyto roboty mají malé rozměry, takže jsou ideální pro použití v oblastech s omezeným prostorem. Kompaktní konstrukce těchto robotů také umožňuje jejich použití v aplikacích, kde se v současné době používají pneumatické manipulátory.

Pro tyto nejjednodušší aplikace vyvinula společnost Mitsubishi Electric speciální řadu robotů SCARA řady CRH. Roboty CRH se vyznačují kompaktními rozměry, díky nimž jsou univerzálnější a snadněji se integrují do různých výrobních prostředí. Mají vysokou rychlost pohybu a vysokou přesnost, což umožňuje rychlé a přesné montážní operace. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují rychlý pohyb a manipulaci na malém prostoru.

Roboty řady FRH jsou naopak flexibilnější a mají větší možnosti. Mají větší dosah a zvedací kapacitu než roboty CRH. Řada FRH umožňuje provádět složité montážní úlohy na větší pracovní ploše. Jsou vybaveny přídavnými osami, které poskytují větší volnost pohybu a umožňují manipulaci v těžko přístupných oblastech.

Hlavní rozdíly mezi oběma řadami robotů SCARA od společnosti Mitsubishi Electric, konkrétně CRH a FRH, spočívají ve velikosti, rychlosti, dosahu, nosnosti a flexibilitě. Výběr správné řady závisí na konkrétních požadavcích aplikace a na výrobním prostředí, ve kterém bude robot používán.

Snadné programování

Společnost Mitsubishi Electric přizpůsobuje své roboty globálním trendům v robotice snadným progamováním. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby roboty byly snadno ovladatelné, zejména v aplikacích, jako je přenášení výrobků z jednoho dopravníku na druhý. Za tímto účelem vyvinula společnost Mitsubishi Electric speciální software RT Visualbox, který je zabudován do systému RT Toolbox 3 (obr. 2). Pomocí tohoto nástroje je možné programovat roboty za použití jednoduchých bloků, což výrazně usnadňuje proces programování a integrace robotů do různých aplikací.

V RT Toolbox 3 2.0 lze všechny roboty, nejen SCARA, programovat ve vizuálních jednoduchých blocích. A co víc, při tradičním programování lze vizuální část programu vložit do celé struktury aplikace. Tento přístup umožňuje, aby variabilní prvky aplikace upravovali i lidé, kteří s robotikou teprve začínají.

Vysoká spolehlivost

Roboty SCARA společnosti Mitsubishi Electric jsou známé svou výjimečnou spolehlivostí. Jsou navrženy pro nepřetržitý provoz a jsou ideální pro aplikace vyžadující provoz 24/7. Tato efektivita je dána použitím vysoce kvalitních komponent a pokročilé řídicí technologie, která zaručuje plynulý a spolehlivý provoz robotu. Nejlepším důkazem spolehlivosti je možnost prodloužení záruky na 3 roky.

Společnost Mitsubishi Electric také představila speciální kartu Melfa Smart Plus pro preventivně-prediktivní údržbu. Pomocí této karty robot sleduje opotřebení servisních dílů, jako jsou maziva a řemeny, a umožňuje tak provést servis robotu v případě potřeby. To je užitečné zejména v aplikacích, kde je výkon robotu proměnlivý a požadavky na servis nepravidelné. Kromě toho robot sleduje opotřebení dílů, jako je převodovka, což mu umožňuje odhalit opotřebení přesahující 80 % dříve a připravit se na výměnu, například převodovky v první ose. A konečně, díky prediktivnímu přístupu k údržbě je robot schopen odhalit odchylky v chodu převodovky, které mohou být důsledkem kolizí. To funguje jako ochrana linky před možným zastavením v důsledku poruchy převodovky.

Standardní výbava

Klíčovým faktorem při nákupu robotu je jeho standardní vybavení.  U robotů SCARA od společnosti Mitsubishi Electric k němu patří: 

 • Lineární sledování: umožňuje vychystávání a umísťování výrobků bez zastavení 
 • Kruhové sledování: umožňuje sledování výrobku s proměnlivým poloměrem  

Obě tyto funkce jsou důležité zejména v potravinářském průmyslu. 

Kromě toho jsou roboty standardně vybaveny: 

 • Uvolňováním os: užitečné pro montážní aplikace
 • Otevřeným komunikačním rozhraním: umožňuje propojení s libovolným systémem vidění, což je užitečné pro aplikace vyžadující korekci polohy robotu nebo kontrolu kvality, například u robotem pájených součástek. 
 • Možností programování robotu offline  
 • Základními funkcemi robotu: umožňuje znovu nastavit VÝCHOZÍ DATA robotu po neočekávané ztrátě polohy, ke které může dojít v důsledku kolize nebo uvolnění pásů.

  Souhrn

  Roboty Mitsubishi Electric SCARA jsou vysoce univerzální a spolehlivá automatizační řešení, která mohou přinést významné výhody společnostem v různých průmyslových odvětvích. Důležitým aspektem je, že je lze díky použití speciálních maziv určených pro potravinářský průmysl používat i v potravinářském průmyslu, zejména při balení. A pro elektronický průmysl je k dispozici speciální verze ESD SCAR. Vysoká rychlost, přesnost a kompaktní provedení spolu se snadným programováním činí z robotů SCARA flexibilní řešení pro mnoho aplikací.


  Podobné články


  Témata

  Roboty