MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Uhlíková neutralita

Vize environmentální udržitelnosti společnosti Mitsubishi Electric do roku 2050

23.05.20233 minut čtení

Jaký je účel Vize environmentální udržitelnosti do roku 2050?

 • vytvořit nízkouhlíkovou společnost založenou na recyklaci, která funguje v souladu s přírodou
 • umožnit společnosti Mitsubishi Electric fungovat jako odpovědná, ekologicky smýšlející společnost
 • mít severní hvězdu, která nás povede k realizaci našich cílů

Domníváme se, že je nutné změnit způsob, jakým přemýšlíme o budoucích společnostech. Proto jsme diagnostikovali různé společenské změny a problémy očekávané v budoucnosti.

Jaké to jsou? Zde je několik příkladů možných problémů:

Rostoucí znečištění v rozvíjejících se zemích.
Zhoršování životního prostředí v městských oblastech.
Zintenzivnění přírodních katastrof, které vedou k rostoucím hospodářským ztrátám na celém světě.
Šíření oběhového hospodářství.
Poškozování životního prostředí v důsledku cestovního ruchu.
Dopad ničení biologické rozmanitosti na primární průmysl.

To vše jsou důležité body, které musí každá sociálně odpovědná globální společnost zohlednit při plánování budoucích environmentálních aktivit. Staly se základem pro celkovou strukturu Vize environmentální udržitelnosti společnosti Mitsubishi Electric do roku 2050.

Jak toho chceme dosáhnout?

Skupina Mitsubishi Electric již má pevný plán, který zahrnuje tři směrnice pro environmentální opatření:

1.Uplatňovat různé technologie v rozsáhlých oblastech podnikání s cílem řešit problémy životního prostředí (to se týká opatření v oblasti změny klimatu, oběhu zdrojů a aktivit na ochranu biologické rozmanitosti).
2. Rozvíjet inovace v podnikání pro budoucí generace (mimo jiné prostřednictvím dlouhodobých a střednědobých plánů ochrany životního prostředí formulovaných každé tři roky, podporou a vytvářením inovativních technologií a řešení a péčí o lidské zdroje).
3. Zveřejňovat a sdílet nové hodnoty a životní styly prostřednictvím diagnostiky a pochopení potřeb a očekávání našich zákazníků z hlediska životního prostředí, navrhovat nové životní styly přispívající k ochraně životního prostředí a také vést průběžné diskuse s místními obyvateli a obcemi a přispívat k vytváření lepšího místního životního prostředí.

Klíčové iniciativy

Jedná se o praktické příklady činností, které plánujeme s cílem uvést tři hlavní směry environmentálních opatření do praxe:

 • opatření proti změně klimatu
 • oběh zdrojů
 • žít v souladu s přírodou
 • pochopení potřeb
 • spoluvytvářet a šířit nové hodnoty.
 • dlouhodobé aktivity
 • inovace
 • péče o lidské zdroje

Foto: Getty Images


Podobné články


Témata

Uhlíková neutralita