MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic
Zpět na přehled
Sdílet přes
Digitalizace

Optimalizace spotřeby energie ve vaší společnosti

02.07.20245 minut čtení

Tváří v tvář energetické krizi, rostoucím cenám energie a snaze o klimatickou neutralitu přijímají výrobní podniky opatření ke snížení spotřeby energie. Navrhujeme, jak toho dosáhnout pomocí řešení Mitsubishi Electric.

Optimalizaci spotřeby energie je vhodné začít auditem, který nám umožní určit, které oblasti výroby jsou energeticky nejnáročnější. Dalším krokem by měla být aplikace řešení pro snížení spotřeby energie v těchto oblastech. Velmi důležité je také neustálé sledování spotřeby energie pomocí analytických nástrojů. Objevte řešení společnosti Mitsubishi Electric, která vám pomohou snížit spotřebu energie ve vaší společnosti!

Komplexní řízení spotřeby energie

Energy AnalytiX  je modul, který umožňuje sledovat a analyzovat spotřebu energie v reálném čase. Navíc vám umožní najít oblasti, které je třeba z hlediska energetické účinnosti obzvláště zlepšit. Energy AnalytiX nabízí také nástroje pro reportování, analýzu trendů, modelové prognózy spotřeby nebo sledování ukazatelů energetické účinnosti a výkonnosti. Uživatelé mají také možnost rozšířit analýzy o vlastní individuální výpočty.

Umělá inteligence v optimalizaci spotřeby energie

EcoAdviser je vícemodulový nástroj, který využívá umělou inteligenci k optimalizaci spotřeby energie v podniku. Prostřednictvím analýzy dat, diagnostiky, identifikace energetických ztrát, diagnostiky potenciálních narušitelů energetické účinnosti a identifikace předpokládaných úspor spotřeby zlepšuje toto řešení energetickou účinnost podniku. Umělá inteligence automaticky identifikuje energetické ztráty ve výrobním procesu, analyzuje faktory, které je ovlivnily, a vyvíjí protiopatření. Údaje jsou prezentovány na řídicím panelu ve formě přehledných grafů (koláčové grafy, časové grafy, Paretovy grafy nebo histogramy). Nástroj se skládá z následujících modulů:

 • EcoMonitor (sledování spotřeby energie v reálném čase),
 • EcoOptimizer (automatická optimalizace výrobních procesů),
 • EcoAssistant (identifikace oblastí vyžadujících zlepšení energetické účinnosti),
 • EcoAnalyzer (analýza dat z různých zdrojů),
 • EcoSimulator (simulace různých výrobních scénářů).

  Systém monitorování elektrické energie

  EcoMonitoring je přehledná aplikace, která umožňuje archivaci údajů o spotřebě energie a parametrech elektrické sítě z analyzátorů sítě. Pomocí této aplikace mohou uživatelé v reálném čase kontrolovat stav spotřeby elektrické energie ve své společnosti a provádět potřebné optimalizace. EcoMonitoring rovněž umožňuje automatické generování výkazů (denních, měsíčních nebo ročních), což výrazně usnadňuje provádění energetického auditu.


  Témata

  Digitalizace