MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Horizontální a vertikální balení do folií

Pravděpodobně nejběžnějším typem balicích strojů jsou vedle zařízení na plnění lahví stroje pro balení do fólií, které se používají pro celou řadu výrobků od čokoládových tyčinek, pizzy a chleba až po farmaceutické a další nepotravinářské výrobky.

Požadavky na vysokou přesnost, které tento typ strojů vyžaduje, nepředstavují při použití kontrolérů pohybu systému Q a řady servozesilovačů MR-J4 společně s vysokorychlostní servo sítí SSCNET III žádný problém. Kromě toho je řízeních pohybu integrován algoritmus pro fázovou kompenzaci, který zajišťuje přesnou synchronizaci fázového úhlu enkodéru a vačky. Tím je zajištěna přesná synchronizace řezacího přípravku s posuvem dopravníku, a tím i přesný řez při velkém počtu taktů.

Dalším důležitým aspektem u foliových balicích strojů je regulace napnutí folie. Snímač aktuální hodnoty, který se většinou skládá z potenciometru a protizávaží, je možné snadno připojit k systému Q pomocí nabízených analogových modulů s vysokým rozlišením. Regulaci poté snadno zajistí instrukce CPU PLC a v reálném čase je tak kontinuálně zaručeno správné napnutí folie.

Mitsubishi Electric nabízí vysoce funkční řešení bez problémů s uvedením do provozu a náklady, které jsou s takovými systémy obvykle spojeny.