MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Etiketování

Už jste si někdy při návštěvě supermarketu všimli, že všechny etikety na lahvích vypadají téměř stejně, co se týče jejich polohy a orientace? To je práce dnešních vysokorychlostních etiketovacích strojů, které zajišťují, že jsou etikety nalepovány na určený produkt vždy správně s nejmenší možnou odchylkou. Nalepování probíhá na lahve a válcové obaly s vysokou přesností rychlostí a obdivuhodnou přesností.

Etikety musí být přiváděny konstantní rychlostí, aby nebyly vystaveny velkým tahovým silám a aby nedocházelo k jejich deformaci nebo dokonce roztržení. Pak je zajištěno, že všechny výrobky mají etikety správně umístěny. Etikety mají různé velikosti a připevňují se různým způsobem, studeným nebo teplým lepidlem, jako smršťovací fólie nebo jako kolek. Při konstrukci etiketovacího stroje musí řídící architektura podporovat všechny tyto varianty tak, aby bylo možno provádět záměny etiket s minimálním zdržením.

Splnění těchto požadavků je pro automatizovanou iQ Platformu Mitsubishi Electric snadné. Ve spojení s vysokorychlostní funkcí polohování řízení polohy iQ Platformy je u etiket zaručena přesná poloha jejich umístění. Přidá-li se Q CPU, je možné rotační buben, brzdu přísuvu a čidla lahví snadno a efektivně řídit pomocí jednoduchého programu kontaktních schémat.

Pomocí dotykového ovládacího displeje GOT2000 s vysokým rozlišením, který je připojen přes vysokorychlostní Q sběrnici, je možno zobrazovat a upravovat kontrolní data, analýzu chyb a parametry etiket. Řízení hnacích a napínacích válců probíhá z důvodu zajištění rovnoměrného přísunu etiket pomocí servozesilovače série MR-J4 s připojením SSCNETIII pro vysokorychlostní servořízení.

Pro aplikace s přerušovaným etiketováním, kde je použit dopravní pás výrobku, až po komplikovanější aplikace s interpolací a kontrolou servomotorů, je pro snadnou integraci do systému k dispozici široký výběr produktů série FX. U ovladače FX3U-20SSC-H představuje synchronní řízení dvou os ovládající pohybovou síť – Motion SSCNET III značnou výhodu pro etiketování, kde je načasování kritické z hlediska přesnosti a polohování etiket.