MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Ovládejte svůj rotující nůž a snižte náklady pomocí Mitsubishi Electric

Přehled

U aplikací s rotujícími noži se používají 2 servoosy pro provádění řezacího, tiskového nebo razícího procesu kontinuálně nebo v intervalech. Přitom se automaticky synchronizuje jedna osa podle rychlosti druhé osy, která přepravuje materiál k řezání/potisku/ražení. Servoosa 1 (slave osa) rotuje s otáčkami, které osa 2 (master osa) hlásí pohonu transportního pásu. Tím se synchronizuje změna rychlosti transportního pásu a otáčky rotujících nožů.

Jaké automatizační komponenty jsou relevantní?

LD77MS nabízí pro aplikace s rotujícími noži jednoduchou možnost řešení. Vlastností, jako rychlé zpracování signálů, automatické vytváření dat křivkových kotoučů a elektronická kompenzace impulsů pro neřezané úseky umožňují LD77MS zpracovávat vstupní impulsy externího enkodéru nebo osy servo master.

Aplikace

V typické aplikaci pro rotující nože se servomotor točí kontinuálně. Pokud je vzdálenost mezi dvěma řezy malá (menší než rozsah řezacího bubnu), zvýší se v oblasti, kde není nutné řezat, otáčky motoru vůči transportnímu pásu. Pokud je vzdálenost větší, otáčky motoru se sníží. U takových aplikací se může měnit vzdálenost řezu příp. pozice potisku nebo ražení. Stejné platí pro přesnost procesu z důvodu posunutí, roztažení nebo těžkého chodu řezaného materiálu. Takováto kolísání je možné kompenzovat pomocí dodatečného senzoru značek.