Příprava pro distribuci

Pro usnadnění přepravy na místo určení např. do supermarketu se řada výrobků balí do kartonových krabic. Kartonové balicí stroje musí pracovat rychle a efektivně, ale současně také musí s výrobky zacházet šetrně, aby nedošlo k jejich poškození.

Systém Q je speciálně vytvořen tak, aby vyhověl těmto požadavkům a nabízí také velký sortiment výrobků, které lze pro danou aplikaci snadno konfigurovat. Kontroléry pohybu systému Q jsou vhodné především pro komplexní systémy s mnoha pohyblivými částmi, jako je např. typický balicí stroj. Nabízí vysoký stupeň synchronizace, která je nutná pro eliminaci chyb při balení.

U jednoduchých balicích strojů, kde se finální výrobek ukládá do fóliových pytlů nebo sáčků, nabízí kompaktní PLC řady FX Mitsubishi Electric širokou škálu základních PLC, adaptérů a speciálních a komunikačních modulů a poskytují tak kompletní řešení pro tento typ automatizačních úkolů. Aby nedocházelo k nahrnutí folie na plnící trubici, jsou pro přesné řízení posunu folie třeba dvě synchronizované osy. Tyto dvě nezávislé osy spolupracují přes síť SSCNETIII a polohovací modul FX3U-20SSC-H a spouští a zastavují roly folie a transport naplněného sáčku.

Paletizace a depaletizace jsou velmi podobné procesy s tím rozdílem, že jeden probíhá na začátku a druhý na konci výroby. Tyto procesy u těchto typů strojů jsou zpravidla jednoduché a nevyžadují žádné složité řízení servopohonů. I přesto je důležité výkonné a velmi přesné řízení při současně minimálních nákladech.

U malých aplikací, které nevyžadují kontrolér pohybu, umožňuje modul QE75 velmi přesné řízení až 4 servoos. Ostatní komponenty, jako jsou např. dopravníky, je možno řídit pomocí frekvenčních měničů FR-A700 ve spojení s třífázovými motory.