MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Příprava pro distribuci

Pro usnadnění přepravy na místo určení např. do supermarketu se řada výrobků balí do kartonových krabic. Kartonové balicí stroje musí pracovat rychle a efektivně, ale současně také musí s výrobky zacházet šetrně, aby nedošlo k jejich poškození.

Systém Q je speciálně vytvořen tak, aby vyhověl těmto požadavkům a nabízí také velký sortiment výrobků, které lze pro danou aplikaci snadno konfigurovat. Kontroléry pohybu systému Q jsou vhodné především pro komplexní systémy s mnoha pohyblivými částmi, jako je např. typický balicí stroj. Nabízí vysoký stupeň synchronizace, která je nutná pro eliminaci chyb při balení.

U jednoduchých balicích strojů, kde se finální výrobek ukládá do fóliových pytlů nebo sáčků, nabízí kompaktní PLC řady FX Mitsubishi Electric širokou škálu základních PLC, adaptérů a speciálních a komunikačních modulů a poskytují tak kompletní řešení pro tento typ automatizačních úkolů. Aby nedocházelo k nahrnutí folie na plnící trubici, jsou pro přesné řízení posunu folie třeba dvě synchronizované osy. Tyto dvě nezávislé osy spolupracují přes síť SSCNETIII a polohovací modul FX3U-20SSC-H a spouští a zastavují roly folie a transport naplněného sáčku.

Paletizace a depaletizace jsou velmi podobné procesy s tím rozdílem, že jeden probíhá na začátku a druhý na konci výroby. Tyto procesy u těchto typů strojů jsou zpravidla jednoduché a nevyžadují žádné složité řízení servopohonů. I přesto je důležité výkonné a velmi přesné řízení při současně minimálních nákladech.

U malých aplikací, které nevyžadují kontrolér pohybu, umožňuje modul QE75 velmi přesné řízení až 4 servoos. Ostatní komponenty, jako jsou např. dopravníky, je možno řídit pomocí frekvenčních měničů FR-A700 ve spojení s třífázovými motory.