MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Řiďte vertikální formovací balící stroje pro hadicové fólie a šetřete náklady pomocí Mitsubishi Electric.

Přehled

Systémy pro vertikální formovací balící stroje pro hadicové fólie používají servopohony pro odvíjení plastové fólie ze zásobní role s odpovídající přesností, tepelné zpracování do formy sáčků, plnění stanoveným množstvím produktu, uzavření a přepravu pomocí transportního pásu. Zatímco se metody plnění a uzavírání liší v závislosti na stroji, dělí se aplikace pro vertikální formovací balící stroje pro hadicové fólie do dvou základních kategorií: Balící stroje s kontinuálním nebo taktovaným pohybem. Rozhodující vliv na design stroje zásadně mají vlastnosti baleného produktu (kapalný, pevný atd.).

Jaké automatizační komponenty jsou relevantní?

Jako část programovacího prostředí pro modul simple motion je možné vést virtuální pohyb servomotoru přes elektronickou hnací hřídel, aby byl zajištěn současný náběh všech servomotorů. Toto řízení umožňuje LD77MS a je možné ho naprogramovat v GX Works3 (jako součást IQ Works).

Aplikace

Pro uzavírání sáčků provádí servo absolutní pohyby. Přitom se současně sváří spodní strana prázdného a horní strana plného sáčku. Oddělování uzavřených sáčků od hadicové fólie se provádí pomocí nože. Poté spadne sáček na odváděcí pás k dalšímu balení.