Plnění lahví

Na první pohled se laikovi může zdát plnění lahví do pevné nádoby tekutým výrobkem snadné. Avšak jen málokdo si uvědomí, že pro vysokorychlostní aplikace je nezbytná vysoká přesnost a konstantní průběh pohybů.

Hlavním požadavkem u plnícího zařízení lahví je to, aby řízení plnicí trysky bylo dokonale synchronizováno s rotačním dopravníkem a řízením průtoku plněného produktu. Řízení musí zajistit, aby byla tekutina přesně nadávkována do otvoru lahve. Dále je nutné přesně řídit také rychlost průtoku a výšku trysky, aby nedocházelo ke zpěnění a přetékání tekutiny.

Při použití CPU řízení pohybu Mitsubishi Electric ze série Systém Q je možno inteligentně realizovat profily vaček s použitím softwaru pro elektronické řízení vaček. Ten nahrazuje mechanické vačkové mechanismy, které jsou náchylné k chybám a odchylkám v profilu v důsledku opotřebení.

Ve spojení s řízením pohybu je možné inteligentně a energeticky úsporně řídit transfer a dopravníky zařízení pomocí pohonů Mitsubishi Electric. Ty jsou do celého systému zapojeny přes otevřenou síť CC-Link. Vysoká přenosová rychlost pro přívod lahví do plnícího zařízení je možné řídit přes iQ Platformu ve spojení se sítí CC-Link, která umožňuje datovou rychlost 1 Gigabit a časy programových cyklů v řádu milisekund. iQ Platforma rovněž umožňuje přes ethernetové moduly připojení na úroveň procesního řízení a na systémy řízení, čímž mohou být výrobní data do ERP/MES systému přenášena v reálném čase.