MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Czech Republic

Plnění lahví

Na první pohled se laikovi může zdát plnění lahví do pevné nádoby tekutým výrobkem snadné. Avšak jen málokdo si uvědomí, že pro vysokorychlostní aplikace je nezbytná vysoká přesnost a konstantní průběh pohybů.

Hlavním požadavkem u plnícího zařízení lahví je to, aby řízení plnicí trysky bylo dokonale synchronizováno s rotačním dopravníkem a řízením průtoku plněného produktu. Řízení musí zajistit, aby byla tekutina přesně nadávkována do otvoru lahve. Dále je nutné přesně řídit také rychlost průtoku a výšku trysky, aby nedocházelo ke zpěnění a přetékání tekutiny.

Při použití CPU řízení pohybu Mitsubishi Electric ze série Systém Q je možno inteligentně realizovat profily vaček s použitím softwaru pro elektronické řízení vaček. Ten nahrazuje mechanické vačkové mechanismy, které jsou náchylné k chybám a odchylkám v profilu v důsledku opotřebení.

Ve spojení s řízením pohybu je možné inteligentně a energeticky úsporně řídit transfer a dopravníky zařízení pomocí pohonů Mitsubishi Electric. Ty jsou do celého systému zapojeny přes otevřenou síť CC-Link. Vysoká přenosová rychlost pro přívod lahví do plnícího zařízení je možné řídit přes iQ Platformu ve spojení se sítí CC-Link, která umožňuje datovou rychlost 1 Gigabit a časy programových cyklů v řádu milisekund. iQ Platforma rovněž umožňuje přes ethernetové moduly připojení na úroveň procesního řízení a na systémy řízení, čímž mohou být výrobní data do ERP/MES systému přenášena v reálném čase.